Livet på barnsjukhuset

Hjärta, puls och ungdomsråd

November 8, 2019

Josefine Meldo och Belinda Bergstedt från Barnhjärtcentrum berättar om avdelningens arbete. Vi får också reda på varför hjärtat dunkar och lite information om sjukhusets nystartade ungdomsråd.